skip to Main Content

Twee huishoudens een jaar lang voorzien van elektriciteit. Of ruim 22.000 autokilometers rijden. Het tiny house project ‘Het Eilandhuis’ maakt gebruik van duurzame materialen, waarmee een grote CO2-compensatie ontstaat. Maar wat zijn de eigenschappen van beschikbare biobased en circulaire materialen? En hoe worden nieuwe inzichten tijdens de bouw goed opgepakt? Belangrijke vraagstukken die een grote rol speelden in het ontwerp en bouwproces. Door intensief overleg met stakeholders en Vastgoedbeheer Zeeland is expertise ingebracht tijdens de aanbesteding en het ontwerpproces. Walter Koens: “De langere doorlooptijd van het biobased en circulaire bouwproces kan gezien worden als inspirerend leerproces voor alle, in de keten betrokken, stakeholders. Vaak gaat het daarbij niet om het kennen van de mogelijkheden, zoals het hergebruik van materiaal, maar juist om de motivatie om het te doen.” Tijdens de bouw verzorgde Sander de Lange, in de rol van opzichter, het klankbord richting Vastgoedbeheer Zeeland. “Het circulaire bouwproces vraagt om een andere houding. De uitvoering en de biobased en circulaire uitgangspunten liggen vaak nog niet in lijn met de huidige werkwijzen. Dit is een continu proces van bijsturen in materialisatie en detaillering.”

Meer informatie over het tiny house project ‘Het Eilandhuis’? Neem contact op met Nescio Midavaine via midavaine@marsaki.nl.

Tiny house "Het Eilandhuis"

Back To Top
Close search
Zoeken