skip to Main Content

Proeftuin Goes-West Slimme Warmte

De proeftuin Slimme Energie Goes is een onderdeel van het landelijk initiatief Smart Energy Collective (SEC), een brancheoverstijgende samenwerking van 26 bedrijven. Middels ‘open innovatie’ werken partijen samen aan technologische innovaties en nieuwe diensten met betrekking tot ‘smart energy’: intelligente energienetten én -diensten.

Het proeftuinproject richt zich op slimme energienetten en –diensten met een volledig geïntegreerde oplossing van warmte en elektriciteit. Centraal staan de bewoners, in dit geval huurders, en het vinden van antwoorden op de vraag hoe we blijvend hun energielasten kunnen beheersen bij een ver(der)gaande verduurzaming. Energiekosten kunnen in de toekomst een steeds groter deel van de woonlasten gaan vormen en daarmee onbetaalbaar worden voor de doelgroep. SEC onderzoekt onder andere de mogelijkheden om op comfort gebaseerde, betaalbare duurzame diensten te introduceren.

In het proeftuin project Slimme Energie Goes is dit gedaan door het toepassen van slimme warmtetoepassingen met collectieve elementen: Het Ijs van Columbus is in het project Goes-West locatie 1oB in combinatie met het energiemanagementsysteem van MPare. De invulling is natuurlijk, gezien aard en werking van het IJsbuffersysteem, volledig anders dan een warmtenet in traditionele zin. Wij monitoren dit systeem de komende 2 jaar zodat we deze manier van energiewinning kunnen blijven optimaliseren.

De partners in Proeftuin Slimme Energie Goes (naast Marsaki zijn dat: RWS partner in Wonen, Heijmans, Delta Netwerkbedrijf en Delta Energy) hebben besloten de samenwerking voort te zetten en een proces voor co-creatie te verkennen. Ook is het ontwikkelde concept voor rioolwarmte (riothermie) omarmd door de gemeente Goes, RWS partner in Wonen en Marsaki. Deze manier van warmtewinning wordt in de praktijk gebracht in ons project Hollandiaplein, Goes-West.

Marsaki had diverse rollen binnen dit proeftuintraject, en we blijven ons inzetten voor het vervolg.  Het procesmanagement was in handen van Walter Koens, onze projectmanager en vervangend directeur. De financiële administratie van de partners t.b.v. de subsidies wordt verzorgd door Leo Hollemans (onze controller). Daarnaast voerden we het projectmanagement voor RWS en waren we de stimulator en kartrekker van het ijsbuffersysteem.

 

 

Het doel van het project is het realiseren van een duurzaam verwarmingsconcept dat de planeet minimaal belast. Daarnaast dient het voor minimaal 50 jaar stabiel te zijn op het gebied van duurzaamheid. Door warmte direct uit het riool te benutten is sprake van een hernieuwbare en oneindige energiebron. Het toegepaste totaal installatiesysteem, dat direct warmte uit het riool haalt en warmtepompen inzet is in combinatie met plaatselijk verwarmend warmwatertappunt en grootschalige opwek met zonnepanelen innovatief en uniek in haar soort.

DIT IS MARSAKI

Back To Top
Close search
Zoeken