skip to Main Content

Verkuijl Quakkelaarstraat,
Vlissingen

Sloop en nieuwbouw van 28 woningen

Veel aandacht voor communicatie

DE VRAAG

Verzorg vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering het totale bouw- en projectmanagement tijdens sloop en nieuwbouw. Inclusief directievoering en toezicht.

ONZE OPLOSSING

Na het haalbaarheidsonderzoek is de herstructurering opgepakt. In overleg met de opdrachtgever, L’Escaut Woonservice en de gemeente Vlissingen is het ontwerp tot stand gekomen, zijn de procedures doorlopen en heeft Marsaki de aanbestedingen voor de sloop en voor de nieuwbouw verzorgd.

HET RESULTAAT

De zittende huurders zijn tijdig verhuisd en de omwonenden zijn goed geïnformeerd. De vergunningen zijn verleend en de sloop is in uitvoering. Het project is geslaagd wanneer betrokkenen tevreden zijn over het proces en de uitvoering. Daarnaast zien we het ook als een beloning wanneer er straks 28 tevreden huurders wonen.

...deel dit project!

Wilbert Kusse: "Zorgvuldige communicatie is essentieel bij herstructureringsopgaven."

DIT IS MARSAKI

Back To Top