skip to Main Content

Poelwijck,
's Heer-Arendskerke

Multifunctioneel zorgcentrum

Nieuwbouw en sloop verzorgingshuis

Aangepaste infractructuur

DE VRAAG

Het huidige verzorgingshuis is te groot en er dienen huurwoningen te worden gebouwd. Bekijk de mogelijkheid van sloop en herbouw van een verzorgingsinstelling met meerdere voorzieningen en creëer de mogelijkheid om woningen te verhuren.

Het nieuwe pand moet worden ingepast op de huidige locatie, waarbij rekening dient te worden gehouden met inpassing in het landschap.

ONZE OPLOSSING

In opdracht van RWS partner in wonen en SVRZ hebben we de grondexploitatie verzorgd, waarna ons het projectmanagement werd toevertrouwd.  Op een open ruimte naast het bestaande, verouderde gebouw herrees een nieuw zorgcentrum. Nadat de bewoners hun intrek hadden genomen in het nieuwe pand, is het oude gesloopt.

Daarnaast hebben we met betrekking tot de landschapsinpassing een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en realisatie van de infrastructuur in de omgeving.

HET RESULTAAT

Een multifunctioneel zorgcentrum (waarin onder andere een huisarts, een fysiotherapeut en een kinderdagverblijf is gevestigd) en huurappartementen waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van een zorgpakket. Wij hebben in dit project een actieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het pand, èn van de omgeving.

...deel dit project!

DIT IS MARSAKI

Back To Top