skip to Main Content

Onderzoek NOM-renovatie Goese Polder

Renovatie van 20 woningen

CO2 reductie en betaalbaar en beheersbaar houden woonlasten

Onderzoek naar NOM met ijsbuffersysteem

DE VRAAG

Ga na welke duurzame innovatiemethode het meest geschikt is voor het NOM maken van 20 sociale huurwoningen.

ONZE OPLOSSING

We onderzoeken de mogelijkheden tot samenwerking met de ‘stroomversnelling‘. Daarnaast wordt i.o.v. RWS Partner in wonen gekeken naar de haalbaarheid van de toepassing van het ijsbuffersysteem en het ijsbuffersysteem in combinatie met NOM. Vervolgens wordt een geschikte aannemer geselecteerd.

HET RESULTAAT

Op termijn zou het resultaat moeten zijn: De realisatie van een NOM renovatie op basis van voor alle partijen de meest duurzame, betaalbare en beheersbare oplossing.  Dit project valt onder het programma SBNoM (Sneller en Beter naar Nul op de Meter) dat als doel heeft door middel van industrialisatie en standaardisatie een versnelling naar Nul op de Meter in de bestaande woningvoorraad tot stand te brengen.

"De uitdaging is het zoeken naar een oplossing voor de maximaal haalbare NOM renovatie."

...deel dit project!

DIT IS MARSAKI

Back To Top