skip to Main Content

15 koop- en 30 huurwoningen

Sloop en herbouw

Herstructurering woonwijk

DE VRAAG

Verzorg in opdracht van Zeeuwland (voorheen Woonburg) het project- en bouwmanagement bij de herstructurering van een woonwijk.

ONZE OPLOSSING

In een bestaande wijk werden 52 woningen gesloopt. Deze maakten plaats voor 45 nieuwbouwwoningen. Zowel gezins- als levensloopwoningen werden gerealiseerd.

HET RESULTAAT

Er is geïnvesteerd in het verbeteren van de wijk, betaalbaar wonen op Walcheren en het toekomstbestendig maken van woningen. Bij de wijkvernieuwing speelt het verbeteren van de energiezuinigheid een grote rol. De nieuwbouwwoningen hebben een energielabel A, waarmee de energielasten voor de nieuwe bewoners worden beperkt.

...deel dit project!

Rob Sanderse, bouwmanager: "Een flink stuk omgevingsmanagement maakte dit project interessant!"

DIT IS MARSAKI

Back To Top