skip to Main Content

Hazenburg II, Arnemuiden

8 levensloopbestendige huurwoningen

Nul-Op-de-Meter

Zeer lage energiekosten

DE VRAAG

Uit een enquête bleek behoefte te zijn naar nieuwbouwwoningen in Hazenburg II. Woningbouwvereniging Arnemuiden vroeg ons een voorstel te doen voor het bouwen van duurzame huurwoningen. Nul-Op-de-Meter is het ambitieniveau.

ONZE OPLOSSING

Er zijn 8 levensloopbestendige huurwoningen gebouwd waarvoor wij het bouw- en projectmanagement hebben verzorgd.

HET RESULTAAT

De woningen zijn gebouwd volgens het Nul-Op-de-Meter principe. Door voor de wooneco2 bouwmethode te kiezen zijn de woningen ook nog eens zwaar geïsoleerd met een hoge mate van kier- en luchtdichting. Het warmteverlies is hierdoor minimaal. Dat betekent dat de huurders zeer weinig energiekosten betalen.

Dennis Bommeljé, projectmanager: "Een relatief kleine woningbouwvereniging die de eerste NOM-huurwoningen in de gemeente realiseert. Voorbereid op de toekomst. Trots deel uit te mogen maken van dit project!"

...deel dit project!

DIT IS MARSAKI

Back To Top