skip to Main Content

Groote Markt, Vlissingen

Herstructurering in historische omgeving

Gedifferentieerd woningaanbod

Hoog ambitieniveau gerealiseerd

DE VRAAG

In het oudste gedeelte van Vlissingen zijn na de oorlog portiek-etagewoningen gerealiseerd. Deze eenzijdige woningvoorraad zorgde voor leefbaarheidsproblematieken waardoor ingrijpen noodzakelijk was. Het verzoek was dan ook om op meerdere locaties in “De Oude Stad” plannen te ontwikkelen zodat er een gezonde mix ontstaat qua bewonerssamenstelling en woningtypologieën. Op vernieuwende wijze moest aangesloten bij de historische context.

ONZE OPLOSSING

Er zijn 4 locaties herontwikkeld en ook het totale openbare gebied is opgewaardeerd. Gelet op de historische locatie moest er stevig gestuurd worden op risico-management. Archeologie, bodemsanering, explosievenonderzoek, planoligische bezwaren speelden allemaal mee bij deze ontwikkeling

HET RESULTAAT

Uiteindelijk zijn er 22 koopwoningen succesvol ontwikkeld, verkocht en gerealiseerd. Een appartementencomplex met 41 appartementen en een stallingsgarage.Een appartementencomplex aan een prachtige binnentuin met 28 appartementen. Alle plannen zijn in nauwe samenspraak met de opdrachtgever, gemeente, verschillende architectenbureaus en de klankbordgroep tot stand gekomen.

...deel dit project!

Ruud de Baar, projectmanager: "De complexiteit van de opgave heeft ook het succes bepaald!"

DIT IS MARSAKI

Back To Top