skip to Main Content

Ganzeveste Noordhoek, Goes

Keuzevrijheid

In bestaande woonwijk

Passend bij de vraag

DE VRAAG

Realiseer koopwoningen op de locatie van het gesloopte gebouw ‘Ganzeveste’ in de Noordhoek.

ONZE OPLOSSING

Door het verplaatsen van de activiteiten van het Gors is deze locatie vrijgekomen. Het gebouw dat er stond is gesloopt en er zijn 12 nieuwbouw (koop)woningen gerealiseerd.

Om deze nieuwbouw mogelijk te maken diende een wijziging in het bestemmingsplan te worden doorgevoerd. Marsaki heeft dit proces begeleid. Tevens verzorgden we het projectmanagement en bouwmanagement in opdracht van RWS Partner in wonen.

HET RESULTAAT

12 Nieuwe koopwoningen, passend in de wijk. Met optimale keuzevrijheid van de kopers.

...deel dit project!

"Dit is typisch zo'n project dat de hele wijk een mooier aanzicht geeft"

DIT IS MARSAKI

Back To Top