skip to Main Content

Engelse Wijk, Vlissingen

156 karakteristieke woningen samengevoegd

Toekomstbestendige hoogrenovatie

Gezamenlijke parktuin

DE VRAAG

Er stonden 244 woningen leeg, die niet gesloopt konden worden vanwege cultuurhistorie en politieke gevoeligheid. Woonservice L’Escaut vroeg ons een toekomstbestendig en gedragen (!) plan te maken om te voorkom dat de wijk in verval raakte.

ONZE OPLOSSING

Middels een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek zijn diverse scenario’s onderzocht, besproken en afgestemd. In bouwteamverband hebben we vervolgens een plan ontwikkeld dat draagvlak kreeg en dat toekomstproof is. We hebben voor dit project het integrale proces getrokken vanaf de onderzoeksfase tot en met de uitvoering en nazorg.

HET RESULTAAT

Het samenvoegen, herbestemmen en verdunnen van het aantal woningen bleek de meest realistische oplossing. Uiteindelijk zijn 78 boven- en benedenwoningen hoogwaardig gerenoveerd tot gezinswoningen en ook zijn 36 studenteneenheden gerealiseerd. Door de verdunning ontstond ruimte voor een prachtige parktuin voor de bewoners.

Remco Brand, bouwmanager: "Uniek stukje Vlissingen blijft behouden voor de toekomst."

...deel dit project!

DIT IS MARSAKI

Back To Top