skip to Main Content

De Olmentuin, Steenbergen

DE VRAAG

Een nieuwe woonwijk in Steenbergen, maar nét even meer dan dat. Olmentuin vormt niet alleen een uitbreiding van Steenbergen, maar wordt een woonwijk waarin duurzaamheid en gezamenlijke activiteiten centraal staan. Marsaki ondersteunt het project bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan, de coördinatie van de bestemmingsplanprocedure, de voorbereiding en coördinatie van de verkoop en begeleiding van de kopers op het gebied van duurzaamheid.

ONZE OPLOSSING

Het thema van Olmentuin is “de mens als verbinding”. Het plan bestaat voornamelijk uit vrije kavels, maar bewoners krijgen gezamenlijk de beschikking over het gemeenschappelijke middengebied. Het dorpse karakter van Steenbergen komt hier letterlijk en figuurlijk naar voren. Olmentuin wordt omgeven door groen en wordt voorzien van een gezamenlijke kas, waar bewoners samenkomen om (biologische) gewassen te kweken. Er is veel aandacht voor de landschappelijke inpassing. Voordat de kavels geleverd worden, worden de buitenranden namelijk al aangeplant! Het beeldkwaliteitsplan borgt dat de bebouwing op elkaar is afgestemd en dat het groene karakter gegarandeerd is en blijft.

HET RESULTAAT

Olmentuin is een unieke, groene wijk, waar mensen elkaar weer ontmoeten. Jong en oud komen hier samen en ondersteunen en helpen elkaar waar nodig. Dat maakt dat de sociale cohesie, die in de huidige maatschappij vaak wordt gemist, hier volop aanwezig is.

"Dit is typisch zo'n project dat de hele wijk een mooier aanzicht geeft"

...deel dit project!

DIT IS MARSAKI

Back To Top