skip to Main Content

BS Lievenspolder (De Kameleon), Terneuzen

Brede school en 12 patiowoningen

Natuurlijke uitstraling met veel licht en ruimte

Wijkfunctie

DE VRAAG

Bouw een accommodatie in de nieuwe wijk Lievenspolder, die multifunctioneel inzetbaar is.

ONZE OPLOSSING

In nauwe samenwerking met Clavis en de gemeente Terneuzen is brede school De Kameleon gerealiseerd. We verzorgden het bouw- en projectmanagement voor dit project.

HET RESULTAAT

Een multifunctioneel gebouw dat naast een basisschool en 12 appartementen onderdak biedt aan een peuterspeelzaal, BSO, sociaal cultureel centrum, jeugdsoos, speel-o-theek, gymzaal en consultatiebureau gevestigd.

...deel dit project!

DIT IS MARSAKI

Back To Top