skip to Main Content

Brede school Tholen

4 scholen in 1 gebouw

Ruimte voor overige voorzieningen

Afstemming met verschillende belanghebbenden

DE VRAAG

De gemeente Tholen en vier basisscholen wensen een brede school te realiseren in het voormalig Westerpoort College. Marsaki is gevraagd het proces weer op gang te brengen, te stroomlijnen en knelpunten op te lossen.

ONZE OPLOSSING

Marsaki verzorgt het bouw- en projectmanagement. De eerste stap is om de knelpunten vast te stellen en mogelijke oplossingen aan te dragen. Deze zijn benoemd in het fasedocument Voorontwerp en door de opdrachtgevers vastgesteld. Daarna kan het ontwerp verder worden uitgewerkt. De knelpunten worden in het proces meegenomen en gaandeweg opgelost.

HET RESULTAAT

Door de knelpunten te benoemen, oplossingen te bedenken en deze tijdens de uitwerking te bewaken komt het proces weer op gang. Daarna is het zaak om de vaart in het proces te houden zodat de scholen zo snel mogelijk hun nieuwe onderkomen kunnen betrekken.

Martin van der Haven: "We houden er van ingewikkelde processen simpel te houden!"

...deel dit project!

DIT IS MARSAKI

Back To Top