skip to Main Content

Bestaande label-B woningen CO2 neutraal en aardgasloos

Onderzoek naar All-electric oplossingen

Kennis(opbouw) over mogelijkheden van verduurzaming

Bestaande huurwoningen klaar voor de toekomst

DE VRAAG

Woningcorporaties RWS partner in wonen, L’Escaut woonservice, Zeeuwland, Woningstichting Hulst en R&B wonen willen weten hoe het best kan worden overgestapt naar duurzame installaties in de bestaande voorraad. Wat is de beste keuze en hoe kan het worden gerealiseerd met behoud van hoog en betaalbaar niveau van comfort?

ONZE OPLOSSING

In opdracht van deze woningcorporaties onderzoeken we de mogelijkheden; Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van de verschillende all-electric oplossingen.

Daarom worden in een bestaande B-label woningen van RWS, L’Escaut, Zeeuwland en WS Hulst diverse all-electric installaties geplaatst. Zo worden deze technieken getest en gemonitord. De corporaties laten zich bij deze uitdagende pilot door ons adviseren en ondersteunen.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Zeeuwse Publieke belangen.

HET RESULTAAT

Verwacht wordt dat het onderzoek inzicht geven in investeringskosten, exploitatielasten, de mate van overlast bij realisatie, energiekosten, wooncomfort, CO²-reductie en belasting op het elektriciteitsnetwerk.

Op deze manier kunnen zij een goede, duurzame en economisch haalbare keuze maken voor verhuurder en huurder.

 

 

"De resultaten zijn niet alleen belangrijk voor sociale huursector. Ook particuliere woningbezitters en netwerkbedrijven kunnen er hun voordeel mee doen!"

...deel dit project!

DIT IS MARSAKI

Back To Top