skip to Main Content

Abel Tasmanstraat, locatie 10B
Goes-West

Onderdeel herstructurering Goes-West

DE VRAAG

Verzorg het totale project- en bouwmanagement bij de vervanging van oude door nieuwe woningen. Neem daarbij deel aan Smart Energy Collective, proeftuin Goes-West Slimme Warmte.

ONZE OPLOSSING

Bouw van duurzame levensloop- en eengezinswoningen, in opdracht van RWS partner in wonen,voorzien van een ijsbuffersysteem.

HET RESULTAAT

We zijn erin geslaagd, als eerste in Nederland, het ‘IJs van Columbus‘ toe te passen in de sociale woningbouw. Hiermee wordt een hogere CO2 reductie gerealiseerd, t.o.v. de standaard en tevens wordt de behoefte aan elektriciteit in de woningen verder teruggedrongen.

Minister Blok: "Innovatie moet je niet teveel reguleren, maar overlaten aan mensen met lef!"

...deel dit project!

"Als eerste in Nederland het ijsbuffersysteem toegepast in sociale woningbouw."

DIT IS MARSAKI

Back To Top