skip to Main Content

Participatie in Zeeuws Energieakkoord

Samen met zo’n 25 Zeeuwse partijen participeert Marsaki in het Zeeuws Energieakkoord dat als doel heeft de particuliere woningvoorraad in 2045 volledig energieneutraal te hebben.

Naast een adviserende rol in het Zeeuws Energieakkoord, zet Marsaki haar expertise in bij het tot stand komen van het ‘Platform Energiek Zeeland’. Middels een onafhankelijk advies bieden we richting aan de particuliere woningbezitter om aan de slag te kunnen gaan met duurzame woningverbetering. Voor de daadwerkelijke uitvoering is een samenwerking tot stand gebracht met Bouwend Zeeland en Uneto-VNI. Dit platform zal begin 2019 operationeel zijn.

Marsaki is tevens als vastgoedbeheerder actief en heeft voor VVE’s een ‘VvE-quickscan‘ ontwikkeld voor hun gezamenlijke duurzaamheidsopgave.

In een pilot in Goes-Oost onderzoeken we in het belang van woningcorporatie RWS en de overige stakeholders hoe onderhoud van riolering, kabels en leidingen, wegen en groen zo efficiënt mogelijk gecombineerd kan worden.

DIT IS MARSAKI

Back To Top
Close search
Zoeken