skip to Main Content

Marsaki mede-ondertekent Zeeuws Energieakkoord

Zo’n 25 Zeeuwse partijen ondertekenen op 10 februari jl. het Zeeuws Energieakkoord voor energiebesparing in de bestaande particuliere woningvoorraad.

Met het akkoord geven de betrokken partijen aan dat ze samen werk willen maken van energiebesparing en renovatie in de particuliere woningbouw in Zeeland. De afgelopen jaren hebben alle betrokken partijen afzonderlijk geprobeerd om de particuliere woningmarkt in beweging te krijgen, met wisselend succes. Tot nog toe is het energieverbruik van Zeeuwse huishoudens ieder jaar iets opgelopen, maar in 2015 was er voor het eerst een lichte daling zichtbaar.

Ondertekening Zeeuws energieakkoord 20170210

In het landelijk Energieakkoord is vastgelegd dat alle huizen uiterlijk in 2050 energieneutraal moeten zijn. Het Zeeuws Energieakkoord wil door intensief samen te werken dat doel 5 jaar vroeger realiseren. Dat betekent echter dat er snel beweging moet komen: het is aan de woningeigenaren om zelf actie te nemen; de ondertekenaars van het Zeeuws Energieakkoord willen de woningeigenaren hierbij ondersteunen.

In Zeeland is er tot nog toe een beperkt aantal bestaande woningen energieneutraal gemaakt. Dit betekent dat de woning een extra jas heeft gekregen, dat de woning zelf energie opwekt middels zonnepanelen, doorgaans de gasaansluiting is verwijderd en een warmtepomp voor verwarming en koeling zorgt. De initiatiefnemers van het Zeeuws Energieakkoord willen de woningeigenaren bewust maken, adviseren en ontzorgen door een overzichtelijk aanbod te maken voor het energieneutraal maken van de woning. Ze benutten elkaars expertise en netwerk en dragen één boodschap uit naar de woningeigenaren, zodat het makkelijker wordt om die keuze te maken die het beste bij hun wensen aansluit. Het gaat namelijk niet enkel om energie, maar ook om wooncomfort en de betaalbaarheid van energie.

Naast het commitment dat de initiatiefnemers als organisatie/bedrijf hebben uitgesproken,  zijn er gezamenlijke acties afgesproken, die in 2017 worden opgezet en uitgevoerd:

1. Voorbeeldproject energieneutrale woning(en) in meerdere gemeenten en realisatie van proeftuin(en)

2. Ontwikkelen gezamenlijke boodschap naar particulieren

3. Ontwikkeling menukaart voor te nemen maatregelen voor woningverbetering en het leveren maatwerkadvies via adviseurs, zowel technisch als financieel

4. Bewustwordingsactiviteiten:

a. Wedstrijd energiebesparing bewonersgroepen (wijken/dorpen)

b. Energiemarkt per gemeente

c. Excursies naar energieneutrale woningen

5. Doorontwikkeling Zeeuws Energieakkoord en verbreding bestuurlijke borging.

 

Het akkoord is ondertekend door de volgende partijen:

De dertien Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland, Bouwend Zeeland, Uneto-VNI, Delta, Energieambassadeur, Enduris, Zeeuwse Milieufederatie, Zeeuwind, Zeeuws Klimaatfonds, Marsaki, Hogeschool Zeeland, vertegenwoordigers van Zeeuwse dorpen, Sociale Innovatie Zeeland, Economische Impuls Zeeland

Bron: Impuls Zeeland

...deel dit bericht!

MEER NIEUWS

Verduurzaming Woningaanbod Zeeuwland

Verduurzaming woningaanbod Zeeuwland

Zeeuwland maakt maar liefst 14 appartementengebouwen duurzamer met zonnepanelen. Alle 350 bewoners kunnen kiezen voor een individuele set en hier wordt goed gebruik van gemaakt. In totaal worden er op…

Lees meer
Start Bouw Ravesteynplein

Start bouw Ravesteynplein

3 december startte de bouw van Ravesteynplein in Vlissingen. In verband met de coronamaatregelen werd dit feestelijke moment digitaal gevierd! Marsaki speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van dit…

Lees meer

DIT IS MARSAKI

Back To Top
Close search
Zoeken