skip to Main Content

HERSTRUCTURERING

Er komt een moment dat uw vastgoed niet meer aansluit bij de behoeften van de markt. Betreft dit niet een enkel gebouw maar een wijk of buurt dan is er een noodzaak tot herstructurering. Herstructureringsopgaven kennen meestal een lange looptijd en zijn complex. Er zijn vaak tegenstrijdige belangen, politieke gevoeligheden en meerdere partners.

Marsaki is uw partner voor deze opgave. Wij vertalen uw visie naar een plan, stellen een grondexploitatie op en bewaken de vooraf gedefinieerde kwaliteit en de voortgang. Een goede communicatie met alle betrokkenen, waaronder bewoners, is daarbij vanzelfsprekend.

VRAGEN OVER HERSTRUCTURERING

IN DE PRAKTIJK

DIT IS MARSAKI

Back To Top
Close search
Zoeken