skip to Main Content

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Ieder project begint met een wens of een idee. Of uw idee ook te realiseren valt kunnen we onderbouwen met een gedegen haalbaarheidsonderzoek.

In dit haalbaarheidsonderzoek worden uw uitgangspunten geformuleerd en onderzocht op verschillende relevante aspecten. Daarbij kunt u denken aan de economische en technische uitvoerbaarheid, maar het kan ook gaan om een marktverkenning en markttoets.

Wij kunnen uw idee toetsen op haalbaarheid met de kennis die in huis is of kennis die we verzamelen bij andere relevante partners. Dit leidt tot een gedegen rapportage op basis waarvan u een weloverwogen besluit kunt nemen.

VRAGEN OVER HAALBAARHEIDSONDERZOEK

IN DE PRAKTIJK

DIT IS MARSAKI

Back To Top
Close search
Zoeken