skip to Main Content

GRONDEXPLOITATIE

Bij de ontwikkeling of herontwikkeling van een gebied is vooraf duidelijkheid verkrijgen over alle kosten en opbrengsten essentieel. Daarnaast moet u inzicht hebben in de risico’s die de ontwikkeling met zich meebrengt en hoe hierin wordt voorzien mochten die zich openbaren.

Om die reden maken we een grondexploitatie, een gespecificeerde begroting van alle grondkosten en opbrengsten op basis van een vooraf gedefinieerd programma. In onze grondexploitatie kunnen we direct de consequenties van andere inzichten, varianten of marktwensen doorrekenen en heeft u een permanent en actueel inzicht in het resultaat gedurende de gehele looptijd van de gebiedsontwikkeling.

VRAGEN OVER GRONDEXPLOITATIE

IN DE PRAKTIJK

DIT IS MARSAKI

Back To Top
Close search
Zoeken