skip to Main Content

DUURZAAM BOUWEN IS MEER DAN ENERGIEBESPARING

Marsaki is specialist op het gebied van duurzaam bouwen en verbouwen. Zo werd de eerste klimaatneutrale straat van Nederland ontwikkeld in Grijpskerke, maar ook maakten we voor het eerst gebruik van een ijsbuffersysteem voor de verwarming en koeling van woningen en appartementen.  Daarnaast passen we het riothermiesysteem toe, waarbij thermische energie (cq. warmte) uit afvalwater in het riool gewonnen wordt voor verwarming (en koeling) van appartementen en woningen.

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook om een duurzaam gebruik van materialen, een gezond binnenmilieu en vooral ook om prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden.

Met het label Wooneco worden Nul op de Meter woningen ontwikkeld die aantoonbaar doen wat we beloven; wonen zonder energielasten. Naast nieuwbouw is verduurzaming van het bestaande vastgoed volop in ontwikkeling en ook op dat gebied heeft Marsaki zich gespecialiseerd.

De kennis is in huis om duurzame maatregelen door te rekenen in de exploitatie, zowel voor de gebouweigenaar als de gebruiker. Het gaat immers om mens en milieu, maar zeker ook over exploitatiekosten en woonlasten. Wij zijn er van overtuigd dat duurzame gebouwen op termijn ook zullen renderen.

Marsaki en Architecten Alliantie uit Goes hebben gezamenlijk het Wooneco2-concept ontwikkeld. Wooneco2 biedt een oplossing voor de vraag naar energiezuinig wonen en werken. Ontdek de voordelen van duurzaam bouwen op de website: www.wooneco.nl »

 

Het doel van het project is het realiseren van een duurzaam verwarmingsconcept dat de planeet minimaal belast. Daarnaast dient het voor minimaal 50 jaar stabiel te zijn op het gebied van duurzaamheid. Door warmte direct uit het riool te benutten is sprake van een hernieuwbare en oneindige energiebron. Het toegepaste totaal installatiesysteem, dat direct warmte uit het riool haalt en warmtepompen inzet is in combinatie met plaatselijk verwarmend warmwatertappunt en grootschalige opwek met zonnepanelen innovatief en uniek in haar soort.

VRAGEN OVER DUURZAAM BOUWEN

IN DE PRAKTIJK

DIT IS MARSAKI

Back To Top
Close search
Zoeken