skip to Main Content

Bijzondere Duurzame innovatie Riothermie

Wat is Riothermie

Met een “riothermiesysteem” wordt thermische energie (cq. warmte) uit afvalwater in het riool gewonnen voor verwarming (en koeling) van appartementen. In de nieuw aan te leggen rioolbuis zit  een geïntegreerde warmtewisselaar. De warmtewisselaar bestaat uit een dunne dubbelwandige plaat die geïntegreerd is in een nieuwe betonnen rioolbuis (geproduceerd door KD-international).

Rioolbuis met geïntegreerde Rabthermwisselaar

Rioolbuis met geïntegreerde Rabthermwisselaar

 

Toepassing 

Deze techniek wordt toegepast bij het project Hollandiaplein (deelproject van Goes-West). Door de warmtewisselaar stroomt een transportvloeistof die de afgegeven warmte van het rioolwater transporteert naar de energiecentrale van het Hollandiaplein. De transportleiding loopt vanuit de rioolbuis onder het maaiveld naar de warmtepomp in de technische ruimte. De warmtepomp brengt de temperatuur van de transportvloeistof op het gewenste gebruikersniveau voor verwarming van de appartementen. De benodigde lengte riothermiebuis bedraagt 30 meter.

Het basisontwerp voor het appartementencomplex bestaat veelal uit een systeem waarbij warmte uit de bodem wordt gebruikt door middel van gesloten bodemlussen. Dergelijke duurzame systemen hebben we reeds eerder in toegepast. Bekend is dat de bodemtemperatuur steeds verder uitgeput raakt. Hiermee houden we dan ook rekening  in de ontwerpberekeningen. Wel zien we bij een aantal complexen die we monitoren dat de brontemperatuur harder daalt dan we willen. De hoofdoorzaak hiervan is dat bewoners in appartementengebouwen gering koelen in de zomer, waardoor het regenereren van de bodemtemperatuur beperkt blijft. Dit vormt een risico voor de exploitant, want bij onvoldoende bodemtemperatuur zal de CV-ketel meer warmte moeten leveren middels duur gas en de warmtepomp zal meer elektra verbruiken vanwege een slechter rendement. We kijken dan ook serieus naar andere bronnen dan aardwarmte om de warmtepomp te voorzien van warmte. Het  “IJs van Columbus”, zoals toegepast bij locatie 10B” te Goes-West, is hier een mooi voorbeeld van. Samen met de gemeente Goes heeft Marsaki voor RWS vervolgens een uitgebreid onderzoek verricht naar warmte uit het riool als bron voor de warmtepomp. Grenzend aan de locatie van het Hollandiaplein ligt een fors riool, wat geschikt is voor dit systeem en wat toe is aan onderhoud, en derhalve zeer geschikt!

Marsaki speelt een belangrijke rol in het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van dit riothermiesysteem;

  • Procesbegeleiding tussen gemeente, RWS partner in wonen, het waterschap, adviseurs en systeemleveranciers
  • Onderzoek en risicoanalyse
  • Systeemvergelijkingen
  • Exploitatieberekeningen
  • Businesscases en samenwerkingsovereenkomsten
  • Specialistische kennis van duurzame verwarmingsinstallaties

Verwarmingsinstallatie

Het installatieontwerp gaat uit van een collectieve warmtepomp voor de ruimteverwarming en koeling, aangevuld met een CV-ketel voor het opvangen van het piekvermogen. Wat inhoudt dat bij een (te) hoge warmtevraag de gasgestookte CV-ketel aanvullend zal inschakelen om de gevraagde warmte te kunnen leveren. De warmwaterbereiding zal om distributieverlies te voorkomen niet meer collectief worden opgewekt maar middels een elektrisch doorstoomtoestel met na-verwarming in de woning. Dit doorstroomtoestel wordt door RWS  elektrisch gevoed en RWS levert m3 warmwater aan de bewoner. Met een change-oversysteem leveren we ruimteverwarming of koeling. Voordeel is dat er minder distributienet aangelegd hoeft te worden en dat er minder distributieverliezen zijn, wat gunstig is voor RWS. De beperking hierbij is echter wel dat er niet meer gelijktijdig warmte en koeling geleverd kan worden in het complex.

Bron: artikel Riothermie Hollandiaplein, Duurzaam Gebouwd

Lees hier het hele artikel van Peter Urbanus (Duurzaam Gebouwd).

 

Het doel van het project is het realiseren van een duurzaam verwarmingsconcept dat de planeet minimaal belast. Daarnaast dient het voor minimaal 50 jaar stabiel te zijn op het gebied van duurzaamheid. Door warmte direct uit het riool te benutten is sprake van een hernieuwbare en oneindige energiebron. Het toegepaste totaal installatiesysteem, dat direct warmte uit het riool haalt en warmtepompen inzet is in combinatie met plaatselijk verwarmend warmwatertappunt en grootschalige opwek met zonnepanelen innovatief en uniek in haar soort.

Overige publicaties:

Mei 2018: ‘Project in de schijnwerpers’, uit het jaarverslag 2017 van OPZuid >> lees hier het artikel

DIT IS MARSAKI

Back To Top
Close search
Zoeken