skip to Main Content

Dols Development wil middels een partiële selectie van realisatiepartners 29 studio’s in Delft realiseren. Het merendeel van de studio’s zal in eigen beheer blijven bij Dols Development. De bouwvergunning is aanwezig en het project is in de bouwvoorbereidings-fase.

Bij partiële aanbesteding worden de werkzaamheden in meerdere delen opgesplitst en bij partijen ondergebracht door de opdrachtgever. Om de risico’s van de opdrachtgever te minimaliseren en een kwalitatief goed product te realiseren is goede coördinatie, transparante contractvorming en een goed functionerend bouwteam van belang. Dols Development heeft Marsaki gevraagd om te ondersteunen en te adviseren bij de voorbereiding om te komen tot het contracteren van uitvoerende partijen voor de realisatie van het project ’nieuwbouw Asvest’. Kijk voor meer informatie over dit project op www.delftsgreen.nl.

Een mooie opdracht voor Marsaki en leuk om te zien dat ook opdrachtgevers van buiten Zuidwest-Nederland ons steeds beter weten te vinden!

Back To Top
Close search
Zoeken